Alla artiklar på bloggen

safety first. säkerhet först

Möt KMA-samordnaren – Byggbranschens expert på hållbarhet och riskhantering

KMA-samordnare, även känd som kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare, spelar en avgörande roll för att säkerställa att en organisation upprätthåller kvalitetsstandarder, miljölagar och arbetsmiljökrav. Genom att implementera och övervaka system samt…

kostnader i byggbranschen och indexreglering

Indexreglering byggbranschen: En effektiv strategi för kostnadskontroll

Indexreglering byggbranschen är en viktig del av många entreprenadkontrakt. Kontraktens värde anpassas efter förändringar i byggkostnadsindex. Genom indexreglering kan entreprenörer och beställare skydda sig mot oförutsedda prisändringar. Det skapar också…

Svensk skiss på flerbostadshus

Lösningar på bostadsbristen i Sverige: Effektiva Strategier för Framtiden 

Med en ökande befolkning och en brist på tillgängliga bostäder, har Sverige stött på utmaningar gällande bostadsbristen. Antalet människor som letar efter bostäder överstiger långt antalet tillgängliga bostäder, vilket har…

oförändrad ränta flera konkurser viktiga samarbetsavtal

Byggsektorns Ödesvecka: Oförändrad Ränta, Flera Konkurser & Viktiga Samarbetsavtal

Denna vecka har varit full av betydande händelser för byggbranschen: Riksbankens räntebeslut, en serie konkurser som skakat sektorn, och det nyskapade samarbetet mellan Byggcheferna och Byggvärlden. Byggbranschens Reaktion på Räntebeslutet…

mättekniker mäter in objekt

Så arbetar en mättekniker

En mättekniker, även kallad mätningstekniker eller mätningsingenjör, har ett brett arbetsområde inom mätning och kartläggning. Här är några av de vanligaste arbetsuppgifterna: Utsättning och produktionsmätning Inmätning Kvalitetskontroll Maskinstyrning och mängdberäkning Arbetsuppgift Beskrivning Utsättning och produktionsmätning…

Typisk robot i byggbranschen

Automatisering och robotar i byggbranschen

Byggsektorn står inför stora möjligheter att effektivisera och förbättra sina processer genom ökad automatisering och användning av robotar. Här är några av de främsta fördelarna: Ökad produktivitet och effektivitet Detta leder till stora produktivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Bättre arbetsmiljö Resultatet blir…

aktiemarknad

De senaste trenderna för byggbolagen Peab, Skanska och NCC på börsen under 2023

Byggbolagen Peab, Skanska och NCC är tre av de största börsnoterade byggbolagen i Sverige. Under 2023 har aktiekurserna för dessa bolag utvecklats olika, drivet av faktorer som konjunktur, räntor, inflation…

arbetskraftsbrist

Utmaningar och lösningar för bristen på kvalificerad arbetskraft i byggbranschen

Byggbranschen i Sverige står inför en stor utmaning – bristen på kvalificerad arbetskraft. Denna brist har lett till förseningar i färdigställandet av projekt och högre kostnader för företagen. Det finns…

Skyddshjälmar i Byggbranschen: En Djupdykning i Material och Funktioner

Skyddshjälmar i Byggbranschen: En Djupdykning i Material och Funktioner

Skyddshjälmar är en avgörande skyddsutrustning som används inom byggbranschen för att skydda dig mot skador och olyckor. Dessa hjälmar är designade för att skydda mot fallande föremål, slag mot huvudet,…

Let’s Do It Together

Subscribe To The Blog