aktiemarknad
|

De senaste trenderna för byggbolagen Peab, Skanska och NCC på börsen under 2023

Byggbolagen Peab, Skanska och NCC är tre av de största börsnoterade byggbolagen i Sverige. Under 2023 har aktiekurserna för dessa bolag utvecklats olika, drivet av faktorer som konjunktur, räntor, inflation och geopolitik. I den här artikeln analyseras de viktigaste trenderna för dessa bolag på börsen under 2023.

Peab

Peab är Sveriges näst största byggbolag och verkar inom bygg, anläggning, industri och projektutveckling. Peabs aktiekurs har under 2023 utvecklats svagt jämfört med börsen som helhet. Detta beror främst på:

  • Svagare kvartalsrapporter än väntat med vikande marginaler.
  • Fortsatt osäkerhet kring konjunkturen som dämpar riskaptiten för cykliska bolag som Peab.

Peab lämnade en utdelning på 4 kr per aktie för 2022, vilket motsvarar en direktavkastning på cirka 5%. Utdelningsdatumet var den 11 maj 2023.

Skanska

Skanska är Sveriges största byggbolag och verkar inom bygg, bostäder och projektutveckling. Skanskas aktiekurs har under 2023 utvecklats ungefär i linje med börsen som helhet. Detta beror främst på:

  • Stark orderingång inom bostäder och kommersiella fastigheter.
  • Stabil utdelning som lockar långsiktiga investerare.

Skanska lämnade en utdelning på 7 kr per aktie för 2022, vilket motsvarar en direktavkastning på cirka 4%. Utdelningsdatumet var den 5 april 2023.

NCC

NCC är Sveriges tredje största byggbolag och verkar inom husbyggnation, anläggningsarbete och fastighetsutveckling. NCC:s aktiekurs har under 2023 utvecklats något starkare än börsen. Detta beror främst på:

  • Stark orderingång inom infrastruktur och bostäder.
  • Höjd utdelning till 6 kr per aktie för 2022, motsvarande en direktavkastning på cirka 7%.

Utdelningsdatumet för NCC var den 4 april 2023 för den första utbetalningen på 3 kr per aktie, och den 6 november 2023 för den andra utbetalningen på 3 kr per aktie.

Sammanfattning

Byggbolagen har haft en blandad utveckling på börsen under 2023, drivet av faktorer som konjunktur, orderingång och utdelningar. Osäkerheten kring konjunkturen har påverkat Peab mest negativt, medan Skanska och NCC har gynnats av stark orderingång och stabil utdelning. Direktavkastningen ligger mellan 4-7% för de tre bolagen.

Källor

https://www.placera.se/placera/redaktionellt/2023/09/01/sjutton-kopvarda-aktier-i-september.html  https://peab.se/om-peab/bolagsinformation/investerare/peabaktien/  https://group.skanska.com/sv/investerare/aktien/aktiekurs/  https://www.ncc.se/investor-relations/ncc-aktien/  https://www.di.se/bors/aktier/peab-b-4525/nyheter/  https://forvaltarbrevet.com/peab-utdelning/  https://group.skanska.com/sv/investerare/kalender/forvantad-utbetalningsdag-for-utdelning/  https://www.ncc.se/investor-relations/arsstamma/  https://blogg.avanza.se/det-har-har-paverkat-smabolagen-2023/  https://news.cision.com/se/peab/r/kommunike-fran-peabs-arsstamma-2023,c3762927  https://interactive.usa.skanska.com/skanska-construction-trends-summer-23-1.skanska.usa.com.skanska.usa.com.skanska.usa.com.skanska.usa.com/p/interactive.skanska.usa.com/  https://www.di.se/bors/aktier/ncc-b-3788/  https://hernhag.se/tidlosa-rad-om-borsen-och-aktier/stabilaste-utdelningsaktierna/  https://www.di.se/bors/aktier/peab-b-4525/  https://group.skanska.com/4a1200/siteassets/investors/reports-publications/interim-reports/2023/q2-2023/skanska-q2-2023-sv.pdf  https://hernhag.se/brabolag/  https://utdelningsaktier.com/peab-utdelning/  https://group.skanska.com/498fec/siteassets/investors/reports-publications/interim-reports/2023/q1-2023/skanska-q1-2023-sv.pdf  https://www.borskollen.se/basta-utdelningsaktier  https://www.di.se/bors/aktier/ska-b-360/  https://www.soderbergpartners.se/insikt/artiklar/finans/vad-tror-experterna-om-borsaret-2023/  https://borsdata.se/peab/nyckeltal  https://www.skanska.se/om-skanska/press/kalender/  https://group.skanska.com/498e2c/siteassets/investors/reports-publications/interim-reports/2023/q1-2023/skanska-q1-2023-presentation.pdf

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *