ventilationsmontör monterar frånluftsgaller
|

De viktigaste komponenterna i ett ventilationssystem

Ett välfungerande ventilationssystem är avgörande för att upprätthålla ett bra inomhusklimat. Här beskriver vi de viktigaste komponenterna i ett ventilationssystem mer ingående.

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregatet är den centrala enheten i ventilationssystemet som behandlar och distribuerar luften i byggnaden. Ett luftbehandlingsaggregat består av flera delsystem:

Fläktsystem

Fläktarna driver luftflödet genom aggregatet och vidare ut i kanalsystemet. Det finns både centrifugalfläktar, axialfläktar och kanalfläktar. Centrifugalfläktar med bakåtböjda skovlar används ofta för att generera högt tryck. Axialfläktar med raka skovlar passar för stora luftflöden. Kanalfläktar är kompakta enheter som monteras direkt i kanalsystemet.

Fläktarna styrs med varvtalsreglering för att anpassa luftflödet. Det finns även EC-fläktar (electronically commutated) som är energieffektiva och har bättre styrningsmöjligheter.

Filtreringssystem

Filtreringssystemet renar tilluften från stoft, pollen och andra föroreningar. Minst ett grovfilter och ett finfilter bör användas. EPA-filter och kolfilter ger ännu bättre rening. Filtren monteras i filterkammare med tätningslister. Tryckfallsvakter övervakar när filtren behöver bytas.

Värmeväxlare

Värmeväxlaren återvinner värme ur frånluften för att förvärma tilluften. Vanliga typer är roterande växlare, motströmsväxlare och korsströmsväxlare. En roterande värmeväxlare består av ett långsamt roterande hjul med värmeabsorberande material. En motströmsväxlare har luftkanaler för till- och frånluft som går förbi varandra i motsatt riktning. En korsströmsväxlare har kanalerna vinkelrätt mot varandra.

Batterier

Batterierna värmer eller kyler luften vid behov. Vattenbatterier använder varmvatten eller kallvatten. Direktexpansionsbatterier (DX) använder köldmedium från en kylmaskin. Batterierna regleras med shuntventiler eller steglöst med 3-vägsventiler.

Fuktbehandling

Fuktbehandling sker med luftfuktare som tillför ånga och lufttorkar som kondenserar fukt. Detta reglerar luftfuktigheten. Vanliga fuktbehandlingskomponenter är ångbefuktare, högtrycksbefuktare och kondenserande lufttork.

Styr- och reglersystem

Ett styr- och reglersystem övervakar driften och styr komponenterna. Det kan bestå av en DUC (drift- och övervakningscentral) samt fältinstrument som tryck- och flödesgivare, temperaturgivare etc. Systemet anpassar driften efter behov.

Spjäll

Spjäll finns i olika utföranden beroende på funktion. Cirkulära spjäll i runda kanaler ger bra täthet. Klaffspjäll i rektangulära kanaler tar mindre plats. Dubbelklaffspjäll ger ännu bättre täthet.

Ställdon för motoriserade spjäll kan vara elektriska, pneumatiska eller hydrauliska. De styrs av signaler från styr- och reglersystemet. Injusteringsspjäll justeras manuellt vid driftsättning för att balansera luftflöden.

Brand- och rökgasspjäll stänger automatiskt vid brandlarm från branddetekteringssystemet. Detta begränsar brandens spridning via ventilationssystemet.

Ljuddämpare

Olika typer av ljuddämpare används för att minska ljudnivån i ventilationsanläggningen.

Absorptionsljuddämpare i porösa material dämpar ljudet genom friktion och porösa strukturer. Reaktiva ljuddämpare har resonanskammare fyllda med mineralull som motverkar ljudet. Aktiva ljuddämpare genererar ett motljud.

Ljuddämpare placeras strategiskt efter fläktar och i kanalböjar för att dämpa ljudet effektivt. Rätt ljuddämpning bidrar till en behaglig ljudmiljö.

Luftdon

Luftdon finns i standardiserade serier, till exempel Lindab DCS och DCT. Valet av luftdon beror på önskad luftspridning.

Swirl-don/roterande don ger en roterande luftstråle som blandar luften effektivt. Perforerade don sprider luften jämnt över en större yta. Spaltmunstycken ger ett koncentrerat luftflöde. Textildon i tyg släpper igenom luft samtidigt som de dämpar ljudet.

Luftdonens utformning och placering anpassas efter rummets funktion och inredning för optimal luftfördelning.

Genom att kombinera dessa komponenter på rätt sätt kan ett energieffektivt inomhusklimat uppnås. Korrekt dimensionering och injustering är viktigt för att ventilationssystemet ska fungera optimalt under lång tid.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *