byggarbetare orolig för byggbrancshen 2024
|

Prognos för byggbranschen 2024: Trender och utmaningar

Den svenska byggbranschen står inför en rad utmaningar och möjligheter 2024. Medan bostadsbyggandet fortsätter att sjunka, ser vi en ökning i offentliga och privata investeringar i andra områden, som infrastrukturprojekt och kommersiella fastigheter. Denna artikel kommer att undersöka dessa trender och ge en detaljerad prognos för byggbranschen 2024.

Bostadsbyggandet

Enligt Byggföretagens konjunkturprognos kommer byggnationen av 23 600 lägenheter och småhus att påbörjas under 2024 enligt Byggföretagen. Detta är en betydande minskning jämfört med tidigare prognoser, som förutspådde att 30 000 nya bostäder skulle byggas under 2024. Denna nedgång i bostadsbyggandet har lett till att investeringarna i nya bostäder är nere på samma nivåer som vid millennieskiftet.

En av de största utmaningarna för bostadsbyggandet är den stigande räntan, som både driver byggherrarnas kostnader och minskar hushållens köpkraft. Byggföretagen räknar med att styrräntan höjs till 4,25 procent innan räntan börjar sänkas.

Faktorer som bidrar till minskningen av bostadsbyggandet

Kraftiga räntehöjningar

En av de mest framträdande faktorerna är de kraftiga räntehöjningarna som har slagit hårt mot byggsektorn, särskilt bostadsbyggandet. Dessa räntehöjningar har minskat hushållens köpkraft, vilket har lett till en minskning av efterfrågan på nya bostäder.

Minskade investeringar

Investeringarna i bostadsbyggandet har också minskat kraftigt. Detta är särskilt tydligt i fritidshussektorn, där investeringarna förväntas minska med 15 procent under 2024.

Ökade byggkostnader

Byggkostnaderna har också stigit betydligt, vilket har gjort det dyrare att bygga nya bostäder. Detta har i sin tur lett till en minskning av antalet påbörjade bostadsprojekt.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) steg byggkostnadsindex för flerbostadshus med 15,6 procent mellan december 2021 och december 2022. November 2022 till november 2023 steg byggkostnadsindex för flerbostadshus med 7,1 procent.

Förändrade finansiella villkor

Förändrade finansiella villkor har också spelat en roll i minskningen av bostadsbyggandet. Dessa förändringar har påverkat hushållens förmåga att finansiera köp av nya bostäder, vilket har lett till en minskning av efterfrågan.

Inflationen har också spelat en stor roll i de ökade byggkostnaderna. SCB:s byggkostnadsindex för flerbostadshus har stigit kraftigt sedan hösten 2020, med en ökning på nästan 25 procent från december 2020[5].

Högre räntekostnader har också bidragit till ökningen av byggkostnader. Byggherrarnas räntekostnader ökade med 5,7 procent mellan april och maj 2022, och med 4,8 procent mellan augusti och september 2022.

Från 2023 till 2024 är inte ökningen lika stor. När Statistiska centralbyrån offentliggör den statistiken i februari kommer jag att uppdatera diagrammet. Det bör dock noteras att byggföretagen påverkas av de senaste årens ökningar, inte bara av det föregående året.

Kommersiella fastigheter och infrastrukturprojekt

Trots den dystra prognosen för bostadsbyggandet finns det ljusglimtar i andra delar av byggbranschen.

Enligt SEB:s Nordic Outlook är utsikterna för infrastrukturprojekt mycket lovande, med fullbokade projekt och en mindre restriktiv penningpolitik som förväntas under 2024-2025. Denna positiva trend stöds av Carnegie, som förutser en stor investeringsvåg i norra Sverige, med investeringar på över 140 miljarder kronor mellan 2024 och 2030.

Dessutom har regeringen beslutat att tio större investeringsobjekt får byggstartas 2024–2026.

Särskilt intressant är de fem svenska infrastrukturprojekt som beviljats EU-stöd för militär rörlighet. Dessa projekt är viktiga för att förbättra Sveriges infrastruktur och kommer att bidra till att hålla igång byggbranschen när bostadsbyggandet sjunker.

Slutsats

Svenska byggbranschen står inför spännande tider år 2024, liksom en berg-och-dalbana. Bostadsbyggandet minskar, på grund av skyhöga räntor och byggkostnader som bara fortsätter att klättra. Men det finns hoppfulla tecken också. Investeringar i infrastrukturprojekt och kommersiella fastigheter ökar. Denna mix av motgångar och framgångar visar på en viktig era för branschen, en tid för nytänkande och innovation. Trots alla hinder, finns det fortfarande chanser för tillväxt.

Similar Posts