Varsel i byggbranschen
|

Byggbranschen varslar flest någonsin

Byggbranschen i Sverige har drabbats hårt av varslen den senaste tiden. Enligt flera rapporter är det den största varselvågen sedan finanskrisen 2008. Läget ser allt mer oroande ut.

Stigande antal varsel

Antalet varsel i byggbranschen har ökat kraftigt det senaste året, bara augusti är nästan tredubblat.

Antal byggvarsel i augusti*

 • 2023: 649
 • 2022: 256
 • 2021: 318
 • 2020: 332

*= byggnadsarbetaren.se

Många stora och medelstora byggbolag varslar just nu. Bland dem märks NCC, JM, Peab och Skanska.

Inte bara konkurser

#image_title

Tidigare har varselvågorna främst berott på konkurser. Nu handlar det om något annat:

 • Byggbolagen dras med sjunkande orderingång och minskade vinstmarginaler.
 • Orsakerna är bland annat stigande räntor, dyrare insatsvaror och osäkerhet kring konjunkturen.
 • Företagen behöver anpassa sig till ett förändrat marknadsläge.

Många varslar därför trots att de inte är på väg mot konkurs.

Byggnadsarbetare drabbas hårt

De som drabbas hårdast av varslen är byggnadsarbetarna.

 • Bara under 2022 beräknas över 5000 byggnadsarbetare ha förlorat jobbet på grund av varsel.
 • Det drabbar en redan utsatt yrkesgrupp med låga löner.
 • Byggnadsarbetarförbundet varnar för en social kris.

Byggbolagen uppmanas att ta ett socialt ansvar och hitta andra lösningar än uppsägningar.

Den ökande varselvågen i byggbranschen är oroande. Förhoppningsvis är det en tillfällig nedgång och marknaden tar fart igen. Men just nu ser framtiden osäker ut för många anställda i byggsektorn.

Vad är egentligen varsel

Varsel är när en arbetsgivare meddelar en eller flera anställda att de riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist.

Varselprocessen går till så här:

 • Arbetsgivaren upptäcker att det råder eller väntas råda arbetsbrist. Det kan bero på exempelvis minskad orderingång, omorganisation eller nedläggning av verksamhet.
 • Arbetsgivaren är skyldig enligt lagen om anställningsskydd (LAS) att varsla berörda anställda minst 2 månader innan en eventuell uppsägning.
 • Varsel lämnas skriftligt till den anställde. I varslet ska det framgå orsaken till varsel om uppsägning och datum då anställningen kan komma att upphöra.
 • Efter varslet har arbetstagaren företrädesrätt till återanställning i 9 månader om arbetsgivaren återigen behöver anställa.

Syftet med varsel är att:

 • Ge den anställde tid att förbereda sig och söka nytt jobb.
 • Ge arbetsgivaren tid att hitta alternativa lösningar till uppsägning, som omplacering eller omskolning.
 • Minska risken för tvister och skadeståndsanspråk.

Viktigt att notera är att varsel inte behöver betyda att den anställde förlorar jobbet. Varsel är en varning om att risken finns, men det ger också arbetsgivaren tid att hitta alternativa lösningar.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/storsta-varselvagen-sedan-2008
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/konjunktur/allt-fler-varsel-i-byggbranschen-nu-ar-det-inte-bara-konkurser-som-ligger-bakom/
https://sverigesradio.se/artikel/7430765
https://www.byggnadsarbetaren.se/varslen-okar-i-bygg-sa-manga-fler-miste-jobbet/

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *