Bravida överfakturering
|

Bravida överfakturering – Oetiska metoder för vinst

Hur långt är företag beredda att gå för att öka sin vinst? Bravida, ett av Sveriges ledande installation- och serviceföretag, har nyligen hamnat i blåsväder. De blev avslöjade för att med flit ha överfakturerat Region Skåne. Skandalen väcker frågor om vad som är rätt och fel i affärslivet.

Den 4 april 2024 startade Bravida en egen granskning. Det hände efter att Region Skåne valde att sluta samarbeta med dem. Granskningen avslöjade att en avdelning hade fuskat med fakturor. Bravidas vd, Mattias Johansson, kallar det som hände i Malmö allvarligt och emot företagets egna spelregler.

Trots att de andra 10 avdelningarna inte hade samma problem, skadades Bravida som helhet. Nu ställs de inför frågan om hur de ska lösa situationen. Kommer de ändra sättet de leder företaget och sina värderingar? Eller kommer de fortfarande sätta vinsten först?

Huvudpunkter

  • Bravida ertappat med avsiktlig överfakturering gentemot Region Skåne
  • Intern utredning initierad efter att Region Skåne hävt ramavtalet
  • Överfakturering förekom på en avdelning i Region Malmö
  • Händelsen strider mot Bravidas riktlinjer, processer och värderingar
  • Frågor väcks om företagsetik och ansvarsutkrävande i jakten på vinst

Bravidas överfakturering

Den 4 april 2024 inledde Bravida en utredning om överfakturering. Anledningen var att Region Skåne hade hävt sitt ramavtal med Bravida Sverige AB. Utredningen visar att Malmö El Service avdelningen överfakturerade Region Skåne i tre år med 1,5 MSEK. De hade även gjort detta gentemot en annan kund i Skåne för 0,6 MSEK.

Nu erkänner Bravida överfaktureringen mot Region Skåne. Företaget hävdar att det var individuella medarbetares fel, och en chef var inblandad. Utredningen efter hävningen av ramavtalet omfattade 26 avtal värda sammanlagt cirka 470 MSEK.

Utredningens omfattning Resultat
Granskade ramavtal 26 st
Total omsättning granskade ramavtal ca 470 MSEK
Antal granskade arbetsordrar 25 816 st
Avvikelser större än 11 timmar 75 st (0,3%)

Under granskningen kollade man 25 816 arbetsordrar. Uppenbart fel i mer än 11 timmar hittades i 75 fallen, bara 0,3%. Förutom inom Malmö El Service, fanns det ingen bevisad medveten överfakturering i andra avdelningar som jobbat åt Region Skåne.

Bravida grundligt fördömer händelserna i Malmö och ser dem som ett allvarligt brott mot deras policy och värderingar. Efter att Region Skåne hävt avtalet, satte Bravida igång med utredningen direkt. Syftet var att undersöka om overfaktureringen var systematisk.

Orsaker till överfaktureringen

Bravida utredning om överfakturering

Bravida presenterade nyligen resultaten från en utredning. Den startade 2024 när Region Skåne valde att avbryta ett större kontrakt. Utredningen visar att överfaktureringen var avsiktlig inom den avdelning som jobbade för Region Skåne.

Decentraliserad beslutsfattning

En orsak till överfaktureringen är Bravidas sätt att organisera sig. Beslut tas av chefer på plats. Det har lett till att vissa valt att bryta mot företagets regler.

Detta skapar möjligheter för egna beslut som inte alltid följer företagets linje.

Individuella ageranden

Bravidas undersökning pekar ut vissa personer. Bland dem finns en chef. De är ansvariga för överfaktureringen. De bröt mot de vanliga sätten att arbeta för att tjäna på det själva.

Bravidas VD, Mattias Johansson, tycker detta är helt oacceptabelt.

Press på resultat

En viktig del av problemet är trycket på att visa goda resultat. Detta kan ha fått vissa att välja felaktiga metoder. Man kanske valde att räkna för mycket på fakturorna för att nå sina mål.

Avdelning Överfakturerat belopp (MSEK) Tidsperiod
Malmö El Service 1,5 3 år
Ytterligare en kund i Skåne 0,6 Ej specificerad

Bristande interna kontroller

Slutligen har Bravidas sätt att kontrollera och följa upp varit för svagt. Det har inte funnits tillräckliga rutiner och kontroller. Det fick överfaktureringen att pågå länge inom avdelningen som jobbade åt Region Skåne.

Bristande interna kontroller

I början av april stoppade Region Skåne samarbetet med Bravida Sverige. Anledningen var att man hade hittat överfakturering av arbete. Ett tips från en visselblåsare ledde till att man granskade Bravidas sätt att räkna timmar. Då hade Bravida inte upptäckt felen själva.

Region Skånes beslut att häva ramavtal med Bravida Sverige

Bravida säger nu att de ska vidta åtgärder när granskningen är över. De har erkänt att överräkningarna var med flit på just den avdelningen. Händelsen är även polisanmäld och avtalet är hävt.

Reaktion på externa faktorer

Bravida har många avdelningar som jobbar åt Region Skåne, över 200 stycken. Tyvärr visade det sig att problemen märktes för sent. Intern kontroll hos Bravida tycks inte ha varit tillräcklig.

  • Region Skåne avslutade kontraktet 4 april 2024.
  • Detta på grund av överfakturering av tid.
  • Utredningen drogs igång efter Region Skånes beslut.

Bravidas sätt att reagera lär oss att arbeta smartare med kontrollerna. De måste förbättra sina metoder för att förhindra fusk i framtiden. Både kunder och företag själva måste se tecken tidigt.

Summering

Avdelningen Malmö El Service har visat sig ha felaktiga faktureringar. De har överräknat Region Skåne med ca 1,5 MSEK under tre år. En annan kund i Skåne fick en för hög räkning på ungefär 0,6 MSEK. Men dessa handlingar matchar inte Bravidas regler.

Bravida har meddelat att de kommer anmäla händelsen till polisen.

Efter att Region Skåne avslutade sitt samarbete granskade Bravida sin verksamhet i hela Sverige. De undersökte 26 avtal värda totalt 470 MSEK under det senaste året på offentliga sektorn. Av 25 816 ordnar, fanns det 75 fall av avvikelse på över 11 timmar. Men det var bara 0,3% av undersökningen.

Granskningen visar att problemet främst låg på Region Malmö avdelningen. De fanns allvarliga fel där. Men det verkar inte som att andra avdelningar var medvetna om detta. Nu försöker Bravida förhindra liknande problem framöver.

Källor

Similar Posts