Rinnande vatten från strålsamlare på blandare
|

Vad är tappvatten: Din guide till dricksvattnets kvalitet

Tappvatten, som vanligtvis är känt som kranvatten, är vatten som har behandlats så att det är säkert att dricka och används till vardagliga ändamål som matlagning, rengöring och personlig hygien. Det representerar en grundläggande del av hushållens dagliga funktion och kommer från kommunala vattenverk eller privata brunnar där det har genomgått nödvändiga reningsprocesser för att säkerställa att det är av drickvattenkvalitet. Tappvatten omfattas av strikta regler som ser till att dess kvalitet bevaras från vattenverket till kranen för att undvika hälsorisker.

Ett tappvattensystem består av flera kritiska komponenter, som rörledningar, pumpar och värmeväxlare som tillsammans säkerställer en pålitlig och välfungerande leverans av tappvattnet till konsumenten. Tillförlitligheten hos tappvattensystemet beror också på korrekt installation och underhåll. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla systemet för att bevara dess funktion och vattenkvaliteten. Dessutom finns det reglering och säkerhetsaspekter som måste uppfyllas för att garantera ett säkert och hållbart tappvattensystem.

Nyckelinformation

 • Tappvatten är behandlat vatten som är säkert att konsumera och använda i hushållet.
 • Ett tappvattensystem innehåller olika komponenter som måste underhållas regelbundet för säker funktion.
 • Tappvattnets kvalitet och distribution regleras för att uppfylla säkerhets- och hälsostandarder.

Grundläggande om tappvatten

Tappvatten spelar en central roll i vardagen och är avgörande för hälsa och hygien. Det är det vatten som flödar genom kranarna i hem och offentliga byggnader.

Definition och användning av tappvatten

Tappvatten är det vatten som kommer in i en fastighet och används för olika syften inom ett hushåll eller en organisation. Det inkluderar vatten som används vid matlagning, rengöring, personlig hygien, bevattning och andra dagliga aktiviteter. Tappvatten är tillgängligt som både tappkallvatten och uppvärmt vatten, vilket gör det möjligt att anpassa det till olika behov.

Skillnaden mellan tappvatten och dricksvatten

Terminologiskt kan tappvatten och dricksvatten användas om varandra, eftersom tappvatten är det vatten som också är avsett för konsumtion. Dock är det viktigt att notera att allt tappvatten inte automatiskt är dricksvatten. Dricksvatten är en underkategori av tappvatten och måste uppfylla striktare kvalitetskriterier för att säkerställa att det är säkert för konsumtion. Vatten som kommer direkt från en kran förväntas ha behandlats och testats för att det ska kunna betraktas som dricksvatten.

Tappvattensystemets komponenter

Tappvattensystem består av olika delar som samverkar för att leverera rent och säkert dricksvatten samt varmvatten till användningspunkter som kranar och apparater hemma eller på arbetsplatser.

Huvudkomponenter i Installationer

De centrala delarna i en installation för tappvatten i småhus kan inkludera varmvattenberedare och tappvattenledningar. En varmvattenberedare värmer upp vattnet och lagrar det tills det används. Tappvattenledningar distribuerar det uppvärmda vattnet till olika uttag inklusive dusch, handfat och kökskranar.

Dock finns det mer komponenter än så.

 • Pumpar: Pumpar används för att transportera vatten från vattenförsörjningen till byggnaden. Det finns olika typer av pumpar, inklusive djupbrunnspumpar, som används för att pumpa vatten från djupa brunnar.
 • Rör: Rör används för att transportera vatten från vattenförsörjningen till de olika tappställena i byggnaden. Det finns olika typer av rör som kan användas, inklusive koppar, plast och stål.
 • Rörkopplingar och tillbehör: Dessa inkluderar olika typer av kopplingar, ventiler och andra komponenter som används för att ansluta rören i systemet och reglera vattenflödet.
 • Varmvattenberedare: En varmvattenberedare värmer upp vatten för användning i disk, tvätt, bad och dusch. Det finns två huvudtyper av varmvattenberedare: förrådsberedare, som värmer upp och lagrar vatten, och genomströmningsberedare, som värmer upp vatten vid behov.
 • Tappställen: Tappställen är de punkter där vatten tas ut ur systemet för användning. Exempel på tappställen inkluderar kranar, duschar och toaletter.
 • Regleringsanordningar: Dessa anordningar reglerar flödet och temperaturen på vattnet som kommer ut ur tappställena. De är utformade för att minimera risken för personskador genom att förhindra att vattnet blir för varmt.

Material och Kvalitet

Materialen som används i installationer för tappvatten måste uppfylla strikta kvalitetskrav för att säkerställa att vattnet förblir rent och säkert att använda.

 • Ledningar: Måste tillverkas av lämpliga material, såsom koppar eller rostfritt stål, för att motstå korrosion och inte försämra vattenkvaliteten.
 • Varmvattenberedare och ledningar: Skall både vara isolerade för att effektivt bevara värmeeffektiviteten och minimera energiförlust.

Systemet måste vara korrekt installerat och underhållet för att förebygga problem som läckage eller kontaminering av vattnet. Periodisk granskning och underhåll av tappvattensystem är vitalt för att bibehålla dess funktion och hygien.

Installation och underhåll av tappvattensystem

När man installerar och underhåller tappvattensystem är det viktigt att allt utförs korrekt för att säkerställa systemets driftsäkerhet och hygien. Materialval, isolering och korrekt uppvärmning spelar alla en central roll i detta arbete.

Rätt installation för optimal funktion

Det primära målet med installationen av ett tappvattensystem är att säkerställa jämnt vattentryck och att undvika läckage. För en problemfri funktion bör systemet installeras med noggrannhet och utföras av en kvalificerad VVS-tekniker. Material i kontakt med dricksvatten bör följa strikta regler för att förhindra föroreningar och korrosion.

 • Isolering: Rörledningar bör isoleras för att minska värmeförluster.
 • Installationspraxis: Ledningar installerade i schakt och väggar bör vara utan fogar för att minimera risken för läckage, enligt Boverkets rekommendationer.

Underhåll för att förhindra problem

Regelbundet underhåll är avgörande för att upprätthålla tappvattensystemets funktion och kvalitet. Det hjälper till att identifiera problem tidigt och förebygga kostsamma reparationer. Systemet bör inkludera lättillgängliga schakt för inspektion och förses med läckageindikering.

 • Visuell inspektion: Regelbundna kontroller av rörsystem och anslutningar.
 • Funktionstest: Säkerställ att alla ventiler och kranar fungerar felfritt.

Att förebygga legionella

För att förebygga tillväxt av legionellabakterier, är det viktigt att systemet för uppvärmning av tappvarmvatten håller rätt temperatur. Varmvatten bör inte understiga 60 °C då detta kan minska risken för bakterietillväxt.

 • Temperaturkontroll: Vatten i systemet bör hållas till en temperatur över 60 °C och vid alla tappställen 50 °C
 • Legionellabakterier förökar sig mest mellan 35°C och 40°C, och vid temperaturer över 50°C dör bakterien efter några timmar, medan vid temperaturer över 70°C dör den på mindre än en minut. Det är därför viktigt att upprätthålla dessa temperaturer för att minimera risken för legionellatillväxt och därmed förhindra legionella.
 • Rengöring: Tömning och rengöring av vattentankar kan även bidra till att hålla systemet fritt från legionella.

Reglering och säkerhetsaspekter

När det gäller reglering och säkerhet av tappvatten är det svenska myndigheter och regelverk som styr. Anläggningar ska utformas så att de möter kraven på kvalitet och säkerhet, inklusive rätt vattentryck och temperatur.

Boverkets föreskrifter

Boverkets byggregler (BBR) innehåller detaljerade föreskrifter som måste följas när det gäller tappvatteninstallationer. De här reglerna säkerställer att tappvatten är av tillräcklig kvalitet för att kunna betraktas som dricksvatten och att systemen är säkert utformade. Exempelvis ska anläggningar för tappvatten uppfylla Livsmedelsverkets krav, vilket innebär att de måste leverera vatten som är säkert att dricka och använda. Detaljer kring dessa föreskrifter kan hittas på Boverkets hemsida.

Vattentryck och temperaturreglering

Systemen ska utformas för ett statiskt vattentryck på minst 1 MPa, vilket säkerställer att tillräckligt vattentryck finns för att alla uttag ska fungera korrekt. Ett korrekt vattentryck är viktigt inte bara för användarupplevelsen utan också för att förebygga skador på rörsystem och apparatur. För att hantera säkerheten relaterad till hög temperatur i vattensystemen, är temperaturregleringen central. Vattentemperaturen i systemet bör kontrolleras noggrant för att undvika risken för skållning. I en cirkulationsledning är det också viktigt att temperaturen hålls tillräckligt hög för att förebygga legionellabakterier, samtidigt som den inte får vara så hög att den skapar fara för användarna.

Mer information och resurser

När man vill utforska ämnet tappvatten ytterligare finns det en mängd resurser och kunskapsbanker. De täcker allt från grunderna i vad tappvatten är, till mer avancerade detaljer om dess användning och kvalitet.

Kunskapsbank och ytterligare läsning

För att fördjupa sig i temat tappvatten erbjuder PBL kunskapsbanken från Boverket en gedigen grund. Här kan de som är intresserade av tappvattnets regelverk och dess kvalitetskrav finna nyttig information. En webbläsare är det enda som behövs för att enkelt tillgå denna kunskapsbank.

För de som vill veta mer om vardagsanvändningen av tappvatten, dess hårdhet och vilken roll det spelar i våra hem, kan Mälardalen VVS vara en användbar webbplats. Informationen som ges är särskilt relevant för de som kanske vill undersöka sitt eget tappvattensystem hemma.

Att bevara resurser är ett viktigt ämne, och genom Sveriges Allmännyttas information om IMD – Tappvatten, kan man få insikt i hur individuell mätning av tappvatten kan bidra till både kostnadsminskningar och miljönytta. VVS-Fabrikanternas sida om tappvatten förklarar också dess betydelse i hushållet.

Sammanfattning

Tappvatten, det vatten vi dagligen använder för matlagning, rengöring och hygien, är en grundläggande del av vårt vardagsliv. För att garantera dess säkerhet och tillförlitlighet kräver tappvattensystemen noggrann installation och regelbundet underhåll.

Det är viktigt att skilja tappvatten från dricksvatten, där det senare uppfyller striktare kvalitetskriterier för konsumtion. Regelverk och säkerhetsföreskrifter, som de från Boverket, säkerställer att systemen levererar rent och säkert vatten.

Similar Posts