bild på slussen ombyggnad
|

Största byggföretagen i Sverige

Vill du veta vilka företag som är de största inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige? Då har du hamnat på rätt plats! En färsk sammanställning från Byggföretagen listar de 30 största företagen efter antalet anställda och omsättning. Peab, Skanska och NCC ligger i topp och är större än listans övriga 27 företag tillsammans.

I den här artikeln ska vi titta närmare på vilka företag som dominerar branschen och vad som utmärker dem. Läs vidare för att upptäcka mer om Sveriges största byggföretag.

Introduktion

Kaknastornet the tower is a major hub of Swedish television radio and satellite broadcasts

Bakgrundsinformation om byggbranschen i Sverige

Byggbranschen är en mycket betydande del av svensk ekonomi och sysselsätter en stor andel av landets arbetskraft. Enligt statistik från SCB uppgår omsättningen inom branschen till cirka 600 miljarder kronor samt har en årlig tillväxt på cirka 4 procent. Byggbranschen är bred och inkluderar alla delar inom SNI 41-43, såsom entreprenörer för bostadshus och andra byggnader, anläggningsentreprenörer för vägar och motorvägar, mark- och grundarbeten samt andra anläggningsentreprenörer.

De senaste åren har branschen haft ett stort fokus på hållbarhet och miljökrav, samt på att integrera digitalisering och tekniska innovationer i produktionen. Dock står branschen inför utmaningar, som exempelvis en brist på arbetskraft och en ökad press på kostnadseffektivitet.

Trots det finns det många möjligheter för små företag att växa, men samtidigt är det viktigt att hantera de utmaningar som följer med det.

Topplistan över de största byggföretagen i Sverige

De tio största byggföretagen i Sverige listar några av de mest välrenommerade företagen i branschen. Peab, Skanska och NCC leder denna lista med över 100 miljarder i total omsättning och mer än 25 000 anställda i Sverige. Peab toppar listan medan Skanska och NCC tar andra och tredje placeringen. Det är värt att notera att denna topp tre-grupp är mycket mer dominerande än resten av de andra 27 företagen på listan((https://byggforetagen.se/statistik/sveriges-storsta-byggforetag/)). Rankingmetodologin har dessutom justerats för att bättre ta hänsyn till antalet anställda snarare än omsättning som tidigare.

Andra företag på listan inkluderar Veidekke, JM och Svevia, som alla stoltserar med högsta standard och kvalitet i deras arbete. Det är klart att dessa företag är starka i branschen, och därmed är standarden hög när det kommer till leverans av kvalitativa projekt.

De tio största byggföretagen i Sverige har alla gjort sig ett namn inom branschen, men hur ser listan egentligen ut när det kommer till företagens prestationer och verksamheter? Här är en överblick av namnen på de företag som toppar listan.

1. Peab – Peab är det största byggföretaget i Sverige och har en nettoomsättning på över 50 miljarder kronor. Företaget har en stark närvaro på den svenska marknaden och arbetar med allt från bostäder till infrastruktur och kommersiella fastigheter.

2. Skanska – Skanska är ett internationellt företag med verksamhet över hela världen. I Sverige har företaget en omsättning på drygt 35 miljarder kronor och är verksamt inom allt från infrastruktur till kommersiella fastigheter.

3. NCC – NCC har en nettoomsättning på cirka 28 miljarder kronor och arbetar med allt från sjukhus och skolor till bostäder och vägar. Företaget har en stark närvaro på den svenska marknaden och har en hög uppskattning bland kunder och samarbetspartners.

4. PEAB-Bostad – PEAB-Bostad har specialiserat sig på bostadsbyggande och är ett av de ledande företagen inom området i Sverige. Företaget är en del av Peab-koncernen.

5. JM – JM är ett av Sveriges mest kända bostadsbyggare. Företaget har en nettoomsättning på cirka 15 miljarder kronor och har byggt allt från studentbostäder till villor.

6. Wästbygg – Wästbygg är ett företag som specialiserat sig på bostadsbyggande och har byggt allt från studentbostäder till exklusiva villor. Företaget har en nettoomsättning på cirka 2,4 miljarder kronor.

7. Bonava – Bonava är specialiserat på bostadsbyggande och har en nettoomsättning på cirka 9 miljarder kronor. Företaget är relativt nytt på listan över de tio största byggföretagen i Sverige, men har snabbt gjort sig ett namn genom att fokusera på hållbarhet och kvalitet i sina byggprojekt.

En viktig faktor inom byggbranschen är omsättning, och i Sverige har några företag visat sig vara betydligt större än andra. Enligt en sammanställning från Byggföretagen är Peab, Skanska och NCC de tre största bolagen i landet baserat på deras omsättning på mer än 100 miljarder kronor tillsammans. Dessa tre företag är så mycket större än de andra 27 företagen på listan att Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen, beskriver dem som en klass för sig. Det är också intressant att notera att Peab fortsätter att toppa listan som det största bygg- och anläggningsföretaget i Sverige. Med en omsättning på över 40 miljarder kronor och mer än 9 000 anställda i landet har Peab visat sig vara en stark aktör på marknaden för byggbranschen.

Antal anställda

Dock har man insett att en av de mest betydelsefulla faktorerna för att bedöma företagens storlek är antalet anställda. Enligt den nya listan från Byggföretagen är Peab det största byggföretaget i Sverige sett till antalet anställda, med över 11 000 anställda((https://www.byggnadsarbetaren.se/flest-anstallda-30-storsta-bygg%C2%ADforetagen-i-sverige-2021/)). Skanska ligger på andra plats med drygt 8 000 anställda, medan NCC återfinns på tredje plats med knappt 6 000 anställda. Dessa tre företag har en tydlig fördel gentemot övriga företag på listan när det kommer till antalet anställda. Totalt har de 30 största byggföretagen i Sverige mer än 100 000 anställda, vilket visar hur viktig byggbranschen är för svenska arbetsmarknaden.Det är intressant att se hur företagen på listan skiljer sig åt när det kommer till antalet anställda. Vissa företag har en stor arbetsstyrka på flera tusen anställda, medan andra har betydligt färre anställda men en högre omsättning. Detta visar att det finns många olika sätt att driva en framgångsrik verksamhet inom byggbranschen. Samtidigt är det också tydligt att det är de stora företagen som har ekonomiska muskler att genomföra de mest ambitiösa byggprojekten.

Antalet anställda är en viktig faktor att ta hänsyn till, men det är också viktigt att titta på andra aspekter för att bedöma företagens storlek och framgång. Omsättning, samarbeten och genomförda projekt är andra faktorer som ger en mer komplett bild av företagens verksamhet.

De tio största byggföretagen i Sverige bedriver olika verksamheter och arbetar med spännande projekt runt om i landet. Här presenterar vi en kort beskrivning av varje företags verksamheter och projekt.


1. Skanska: Skanska är ett av världens största bygg- och projektutvecklingsföretag och bedriver verksamhet i Norden, Europa och USA. De arbetar med bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling, byggverksamhet och förvaltningsfastigheter. Skanska är också engagerade i hållbarhet och har minskat sina koldioxidutsläpp med 55 procent sedan 2015.

2. NCC: NCC är ett av de största bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Norden. De arbetar med allt från nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler till upprustning och renovering av befintliga byggnader. NCC ser till att ha en hållbar profil med fokus på miljökrav och digitalisering.

3. Peab: Peab är ett bygg- och anläggningsföretag som verkar inom hela Norden och Baltikum. De arbetar med allt från vägar, tunnlar och broar till bostäder och kommersiella lokaler. Peab fokuserar på miljö och hållbarhet och vill vara en ledande kraft inom hållbar samhällsbyggnad.

4. JM: JM är Nordens ledande husbyggare med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. De arbetar med allt från små etagelägenheter till stora bostadsområden. JM strävar efter att bygga hållbara hem med hög kvalitet.

5. Veidekke: Veidekke är ett av Skandinaviens största byggföretag med fokus på hållbarhet. De arbetar med allt från bostäder och kontor till vägar och tunnlar. Veidekke vill vara framåtblickande och arbeta för en bättre framtid.

6. Serneke: Serneke är ett svenskt bygg- och projektutvecklingsföretag med fokus på innovation och hållbarhet. De arbetar med allt från bostäder och hotell till arenor och idrottshallar. Serneke vill vara en ledande kraft i samhällsbyggnadssektorn och alltid leta efter nya, innovativa lösningar.

7. Peab Bostad: Peab Bostad är ett dotterbolag till Peab och fokuserar på att bygga bostäder. De arbetar i hela Norden och har byggt tusentals bostäder sedan starten 1955. Peab Bostad vill bygga hem med hög kvalitet och god arkitektonisk design.

8. Wästbygg: Wästbygg är ett svenskt bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som har byggt allt från bostäder och kontor till hotell och idrottsanläggningar. Wästbygg vill arbeta för en hållbar framtid och har därför fokus på miljö och energieffektivitet.

Större projekt som genomförts de senaste åren

Sverige har haft många stora byggprojekt under de senaste åren och de tio största byggföretagen har haft en stor del i många av dessa projekt. Här är några av de större projekten som de största byggföretagen har genomfört under de senaste åren:

– Skanska och Peab var inblandade i renoveringen av Stureplan i Stockholm.
– NCC har varit involverade i många projekt, inklusive utbyggnaden av Västlänken i Göteborg.
– Veidekke byggde det nya laboratoriekomplexet vid Karolinska Institutet i Solna.
– JM har utvecklat många bostadsprojekt runt om i Sverige, inklusive i Stockholm, Göteborg och Malmö.
– Ett annat stort projekt som genomfördes var utbyggnaden av Förbifart Stockholm, där både Skanska och NCC var involverade.

Dessa projekt visar hur de största byggföretagen har en stor påverkan på Sveriges byggindustri och deras förmåga att genomföra stora projekt har lett till många imponerande resultat.

Samarbeten med andra företag

De största byggföretagen i Sverige har ofta samarbetat med andra företag på olika byggprojekt. Samarbeten kan vara viktiga för att genomföra större projekt och effektivisera arbetsprocesser. Några exempel på samarbeten som dessa byggföretag har haft inkluderar:


Peab har samarbetat med andra företag som JM, Serneke och Skanska på olika projekt. Ett exempel är projektet ”Slakthusområdet” i Stockholm där Peab samarbetade med Skanska för att bygga ett nytt kontor och bostadskomplex.

Skanska har samarbetat med utländska företag som tyska Strabag och spanska Acciona på olika projekt. Ett exempel är E18-projektet mellan Enköping och Västerås där Skanska samarbetade med Strabag för att bygga en ny motorväg.

NCC har samarbetat med andra byggföretag som Peab och Skanska på olika projekt. Ett exempel är projektet ”Haga Norra” i Stockholm där NCC samarbetade med Peab och Skanska för att bygga nya bostäder och kontor.

Samarbeten kan vara gynnsamma för alla parter då de ger företagen tillgång till ökad expertis och erfarenhet. Det kan också leda till ökad konkurrenskraft och bättre resultat på lång sikt.

Utmaningar för byggbranschen i Sverige

Brist på arbetskraft

En av de största utmaningarna i byggbranschen i Sverige är bristen på arbetskraft. Trots att behovet av kompetent arbetskraft ökar ständigt är det svårt att hitta lämpliga kandidater på marknaden. Detta problem har blivit allt mer akut i takt med den snabba tillväxten av branschen, som har lett till en ökad efterfrågan på kvalificerade yrkesarbetare.


Enligt statistik från Byggföretagens Arbetsmarknadsbarometer är det främst bristen på yrkesarbetare som är det största hindret för företagen. Jämfört med andra branscher är byggbranschen också mycket beroende av att deras anställda är erfarna och har rätt kompetens. Detta innebär att det kan ta tid att hitta rätt kandidat, och att företagen måste vara beredda att betala en premie för att få tag på dem.

För att mildra problemet med arbetskraftsbristen har flera företag börjat tänka utanför boxen. De har börjat rekrytera personal från andra länder, eller anställa personer med mindre erfarenhet och sätta dem i utbildning för att bygga upp sina kunskaper. Dessutom har digitalisering och tekniska innovationer skapat nya möjligheter för företagen att göra sitt arbete på mer effektiva sätt, och minska beroendet av manuellt arbete.

Trots dessa utmaningar och problem i sektorn fortsätter byggbranschen att vara en viktig del av den svenska ekonomin. Oavsett om det handlar om stora byggföretag eller mindre aktörer, så fortsätter industrin att växa och utvecklas.

Miljökrav och hållbarhet

I dagens samhälle har miljökrav och hållbarhet blivit allt mer viktigt och det gäller även inom byggbranschen i Sverige. Stora byggföretag som Skanska har tagit initiativ till att minska den negativa påverkan som sektorn har på miljön genom att utveckla lösningar för ett mer hållbart och grönt byggande. Detta har de gjort genom att bygga klimatneutrala bostäder som är självförsörjande på energi, samt att tillverka asfalt- och betongprodukter med hjälp av biobränslen för att minska klimatavtrycket. Skanska har också lanserat Skanska ReSources som gör det möjligt att återvinna material i större skala och minska behovet av att tär på naturens resurser.


Andra byggföretag, som Peab och NCC, har också lagt fokus på miljökrav och hållbarhet genom att anpassa sina verksamheter till gröna lösningar. Det är tydligt att det är ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling, och att detta är något som byggbranschen tar på allvar. Genom att arbeta vidare med innovation, cirkularitet och återbrukat material kan byggbranschen ta nästa steg på sin klimatresa. Detta är positivt för både miljön och samhället i stort, och det är viktigt att detta arbete fortsätter.

Digitalisering och tekniska innovationer

Digitalisering och tekniska innovationer är två viktiga faktorer som har en stor inverkan på byggbranschen. Med hjälp av avancerad teknik kan byggföretagen effektivisera sina processer och minska kostnaderna samtidigt som de bidrar till en hållbar framtid. Nedan följer några exempel på hur digitalisering och tekniska innovationer används i byggbranschen:

– Process digitalisering: Genom att digitalisera sina flöden kan byggföretagen automatisera många processer och spara tid och pengar samtidigt som färre fel uppstår.
– BIM: BIM (Building Information Modeling) är en metod för att skapa 3D-modeller av byggnader. Genom att använda BIM kan byggföretagen visualisera byggnadsprocessen och på så sätt undvika problem som annars hade uppstått senare.
– Droner: Droner används alltmer inom byggbranschen för att utföra inspektioner och kartlägga områden på ett snabbt och effektivt sätt.
– Prefabricering: Genom att tillverka delar av byggnader i fabrik kan byggföretagen spara tid och pengar samtidigt som de bidrar till en mer hållbar framtid.

Digitalisering och tekniska innovationer kommer att bli allt viktigare inom byggbranschen framöver. För att vara konkurrenskraftiga och ligga i framkant måste byggföretagen anpassa sig till den nya verklighet som råder.

Framtidsperspektiv

Förutsägelser för framtiden inom byggbranschen

Från och med 2021 kommer byggbranschen att uppleva olika förändringar som kommer att påverka dess inriktning och påverka hur företagen bedriver sin verksamhet. Här är de viktigaste förutsägelserna om byggbranschens framtid:

– Digitalisering och innovation kommer att fortsätta att öka i betydelse inom byggbranschen. Företagen kommer att investera mer i teknik för att effektivisera projekt, minska avfall och förbättra säkerheten.

– Ett annat viktigt inslag är hållbarhet. Företagen kommer att fokusera mer på gröna och hållbara byggmaterial, konstruktion och tekniker som minimerar byggavfall och koldioxidutsläpp.

– En ökning i nya projekt och regeringssatsningar som kommer att stärka upp byggbranschen.

– En ökande brist på kvalificerad arbetskraft på grund av ökande efterfrågan. Företagen kommer att försöka hitta nya sätt att rekrytera och behålla sin personal.

– Små och medelstora företag kommer att ha möjlighet att växa tack vare regeringssatsningar som främjar konkurrenskraft inom sektorn.

– Ökad användning av modulära byggsätt som kommer att minska byggprocessens tid samtidigt som det minimerar påverkan på miljön.

Byggbranschen kommer att driva på utvecklingen av teknik och innovation inom sektorn samtidigt som hållbarhet, effektivitet och kvalitet kommer att stärkas. Företagen som lyckas anpassa sig och dra nytta av dessa trender kommer att vara redo för byggbranschens framtid.

Möjligheterna för små företag att växa och utmaningarna som följer med det

Små byggföretag har en stor potential att växa och slå sig in på marknaden, men det finns också många utmaningar som de måste övervinna. Här är några möjligheter för små byggföretag att växa och nå framgång:

1. Koncentration på specialiserade tjänster och nischer: Små byggföretag kan satsa på att erbjuda specialiserade tjänster och nischer som större företag kanske inte har tid eller resurser till att hantera. Genom att fokusera på dessa områden kan små företag bygga en lojal kundbas och differentiera sig från konkurrenterna.

2. Användning av teknik: Tekniska innovationer som BIM (Building Information Modeling) och molntjänster kan hjälpa små byggföretag att effektivisera sin verksamhet och minska administrativa kostnader. Detta gör det möjligt för företaget att genomföra fler projekt samtidigt samt hantera större projekt med mindre personal.

3. Kontaktnät: Det är viktigt för små byggföretag att bygga ett brett kontaktnät med leverantörer, kunder, branschorganisationer och andra företag. Detta ger dem mer exponering och kunskap om marknaden, vilket kan hjälpa dem att identifiera nya affärsmöjligheter och partnerskap.

Men det finns också utmaningar som små byggföretag måste övervinna för att växa och nå framgång:

1. Bristande resurser: Små företag saknar ofta de ekonomiska eller mänskliga resurser som behövs för att hantera större projekt. De kan också ha svårt att konkurrera med större företag som har större marknadsandelar.

2. Regelkrav: Byggbranschen utsätts för många regelkrav som kan göra det svårt för små företag att följa dem. Regelkraven kan hamna som en betungande kostnad för företaget.

3. Konjunkturberoende: Byggbranschen är känslig för ekonomiska nedgångar som kan påverka små företag mer än större företag. Små företag är mer sårbara när marknaden kraschar och kan ha svårt att hantera minskade intäkter.

Men med noggrann planering och en innovativ inställning kan små byggföretag övervinna dessa utmaningar och nå framgång på marknaden.

Sammanfattning

Summering av de viktigaste punkterna

Sammanfattningsvis är byggbranschen i Sverige omfattande och nödvändig för landets infrastruktur. Peab, Skanska och NCC är de tre största företagen, med en total omsättning på över 100 miljarder kronor och mer än 25 000 anställda i Sverige. De har varit involverade i större projekt de senaste åren och har samarbetat med andra företag. Branschen kämpar med brist på arbetskraft men försöker hantera detta genom digitalisering och tekniska innovationer. Miljökrav och hållbarhet är också viktiga faktorer som företagen har tagit fasta på för att minska deras fotavtryck. Små företag kan också ha möjlighet att växa, men utmaningarna som följer med det kan vara många. Byggföretagen och deras medlemmar har tillgång till råd och stöd från fackförbundet Unionen((https://www.unionen.se/kollektivavtal/byggforetagen)).

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *